in

Turkish lira, Société Générale, Turkey, Central bank, United States Dollar Курс ДОЛЛАРА на сегодня 22.03.21.НЕФТЬ.ЕВРОДОЛЛАР.Золото.VIX.ФРС.Турция.ПАУЭЛ…Трейдинг.

Roebel na die dollar olie na die euro word verwag in die oggend, so laat ons begin met, die belangrikste en belangrikste en aktuele in hierdie. Tot ‘n prominente monitering in die, telegramkanaal het ek, hier, inligting, oor, monitering, gepos. Daar is twee, sulke vergelykingskaarte. Dit is die. Tempo van inenting. Dit is die. Groeikoers van nuwe gevalle regoor die wreld. Ons het tans ‘n baie, goeie inentingsyfer in die. Verenigde State. State en regoor die wreld dit wil s ons het 10 miljoen per dag oorwin en in die. Verenigde State het, ons, 2 miljoen oorwin dit is ‘n baie, goeie teken dit dui daarop dat in die, geval dat, sommige, nuwe, magiese stamme van die corona virus. Nie verskyn wat, nie, deur, hierdie entstof geneutraliseer kan word nie of dit blyk skielik dat, al hierdie, entstowwe nie in die, herfs op, so ‘n vinnige manier, werk of verkeerd werk, nie, ons, sal, die probleem met, die koronavirus, oplos, ten minste die hele, verspreiding m hier, sal Hierdie ding agteruitgaan en dus sal die epidemie verby, wees maar daar is een. Baie moeilike oomblik. Ons gaan na die, tweede grafiek die groei van nuwe gevalle regoor die wreld wat, ons nou sien is ‘n nuwe golf van die korona virale infeksie rens 3 rens 4 rens dan gaan ons 2 nie in besonderhede in op, wat, ons, hier, sien, nie., Daar is in die, Angelsaksiese, lande, ‘ n afname in nuwe, gevalle dit is die, Verenigde State van Groot Brittanje die, groei is te wyte aan, Brasili, Latyn Amerika Indi en die kontinentale Europa en daarom is die.

Huidige situasie interessanter as terselfdertyd gevaarlik enersyds asof, dit, vir, China, almal uit, die proses van siektes geval het en dit is die, groeityd wat, herstel, word: aan die, ander, kant., ook van die, Verenigde State neem, hulle, nie, deel, aan, hierdie, nuwe, wedloop, nie, omdat, daar, ‘n, baie Ho inentingsyfer is maar as hierdie situasie nie voor die, begin van Mei, vanjaar opgelos sal word nie dink, ek, dit, sal, kom aan die feit, dat ‘n nuwe baie, ernstige, krisis, sal, ontvou, wat, gepaard gaan met, die, dat, die, grootste, deel van die, lande van die, wreld Veral Indi die kontinentale Europa en Brasili in die. Afgrond gedompel het na die, spesie maar die. Verenigde State met China produseer en doen wat die res van die land vra. wreld as die res van die wreld nie, kan verteer nie sal dit eenvoudig verdrink in hierdie lande sodat, ons, gedeeltelik, moet, verstaan wat met, die, spesie, sal, gebeur, ons, moet, wag vir, die begin Van Mei so vriende het vanoggend ‘n kalender van gebeure gegee stil en kalm maar, dit sal, so wees, tot 4 uur dan sal Pavlov se toespraak by Weidman begin en dit is ‘n Duitse bank en verkoop op die sekondre huismark in die. Vsa dit is tot 4 uur alles sal wees stil dan sal dit goed begin begin. Oor Pavel se, toespraak en daar was allerlei gerugte dat hy daar sou s, dat dit voor die tyd sou wees en ‘n verskerping van die beleid om aansporings in te kort in werklikheid, dink ek, so iets sal, nie, veral, omdat, Pavlov, ‘n redelike intelligente persoon is sal.

Hy nie eers ‘n wenk gee vir, so ‘n situasie dat die mark eenvoudig, sal, versprei, nie, sodat, ons, nou aktief is die, situasie met, Turkye bespreek van die, Turkse lira, wel daar het eintlik ‘n gewone gebeurtenis gebeur die hoof van die, sentrale bank het die koers verhoog En die, hoof van die party het. My sentrale bank onttrek en die hoof van die, Turkse cb het die, koers verhoog met 1 persent wat het hy, so sleg gedoen maar volgens die Turkse. President verhoog die koers die voorwaardes vir finansiering in die land en die. Ontwikkeling van Turkse sake, versleg hy enersyds hy is reg en daar is ernstige waarhede in hierdie en dat die, verhoging van tariewe, daartoe lei dat die voorwaardes vir sake, doen in die land versleg, wanneer gevra word hoe om te verhoog as daar 17, tot 18 jaar oud Is van 18, tot 19 vir die voorwaardes om sake, te doen, so ‘n rentekoers dit is nie van kritieke belang, om lenings, teen sulke rentekoerse te neem nie daarom is dit onmoontlik en in elk geval selfs al is daar finansiering in die, vorm van euro’s of die. Vorm van ‘n dollar in dollar aantrekkingskrag dus vanuit, my oogpunt laat ons deels s sakevisie en goedkoop krediet is waarskynlik nog steeds die. President van Turkye hy is nie heeltemal reg nie maar weer eens m, my subjektiewe mening, ten opsigte van die optrede van die voormalige. Hoof van die, Turkse, CB, kyk ek, dink, dat, baie, dinge korrek is want, ondanks die, feit dat die betalingsbalans in 2020, negatief geword het in Turkye was dit ‘n effek dat daar is geen wegkom van hier af en so meer dit wil s die sterkte van die.

Huidige beleid dit is ‘n negatiewe balans dit begin om te krimp waarom vir Turkye ‘n negatiewe betalingsbalans is sleg vir Turkye ‘n ontwikkelende land en finansies ‘n negatiewe betalingsbalans die wreld. Se finansile stelsel van so ‘n party sal dit nie, baie, gewillig, wees, nie dit is nie die Verenigde State nie dit is nie Frankryk nie, nie Duitsland nie Nikita en daarom asof dit wil verminder tot nul en maak dit positief is is dit ‘n hele kuns soos Vir ontwikkelende lande veral omdat Turkye nie voorsien is van reserwes, so belangrik as di van die Russiese Federasie en daarom in die. Algemeen vir, Turkye, ‘n positiewe balans van betalings is belangrik uit. My standpunt herskikking van die kop cb Ek, verstaan, dat hierdie, situasie pynlik is Dit. Herinner my vroer toe laat ons s, iemand is skuldig aangestel maar in werklikheid uit, my oogpunt uit was die. Beleid wat gevoer is korrek en wat ‘n mens ook al s. Hy het, die negatiewe, waarde van die, betalingsbalans nogtans, nader, aan, nul gebring, so vriende maar wat die, wisselkoers van die, Turkse, lira, betref, glo, baie dat die roebel sowel as die. Turkse lira die ruimte in sal vlieg met ‘n gaping in werklikheid is die. Situasie hier vanuit, my oogpunt nie vergelykbaar nie omdat in Turkye, so ‘n beweging uitgestort is was dit. Verbind met hierdie versteurings op die, oomblik die weeklikse, tydsraamwerk van Turkse lira in Amerikaanse dollars. Kyk hier of daar ‘n herhaalde beweging is van ‘n uiteensetting van die konsolidasie bo die historiese vlak van 8.

6 dan kan ons hier enige beweging opwaarts van die, depresiasie van die lira, verwag maar as u op die, daaglikse tydsbestek vertrou, ten minste op hierdie klein stuk wat Op 22 Maart ontstaan het dan is die. Situasie hier dienooreenkomstig, reeds verdrink en hierdie week as daar geen herhaalde beweging en die deurbraak van hierdie waarde is nie, is ons van hier af sien ‘n korrektiewe terugslag wat deur die belangrike vlak breek is 7.8 as hierdie vlak gebreek word: wag ons op die verdere. Versterking van die, lira, doelwit van die, beweging is hier in die, omgewing van 760 in hierdie reeks en die. Situasie is dus, gestabiliseer maar die vordering wat tot en uiteensetting van die, historiese ho die, situasie kan maklik buite beheer met, inagneming van die, negatiewe betalingsbalans selfs al is nie baie, negatief, so vriende verdere China, Chinese voorraad, indeks dit, is die. Handel in positiewe terrein vandag en probeer wen die, verliese terug wat in die vorige week was maar, hier het ons die, belangrikste ondersteuningsvlakke, wat, nog nie gebreek is nie en hier is dit heel waarskynlik dat die konsolidasie ‘n poging sal begin om, die huidige situasie in China. Aan te vul ten minste op kort termyn teen die agtergrond van epidemies lyk die siening in ander lande genoeg vir die verbeeldingryke sodat vriende die Amerikaanse tien jaar skatkiste weeklikse tydsraamwerk neem wat ek hierdie week, neem en die, volgende sal hulle die beweging hier definieer in hierdie. Drie van die tien jaar daarvan want hier sal ‘n uiteensetting van twee persent voorkom en as dit gebeur sal daar ‘n baie sterk baie, kragtige negatief op die mark wees as dit nie daar gebeur nie en waarskynlik kan ons bly of konsolideer in die.

Streek word 1. Hele 1838 1 hele 838 keer vergewe en in hierdie situasie dink, ek, daar, sal, sekerheid op die mark wees, dit kan ten minste al dien. As ‘n rede vir die, konsolidasie van die res van die, wreld aandelemarkte en selfs vir ‘n rebound so vriende het Baltiese droogte die koste van seevrag hier gegee. Oor die algemeen gaan daar ‘n soort hel aan as dit net ‘n maand of twee gelede gaan oor die Feit dat dit, kan val en dit sal dienooreenkomstig spreek van ‘n, die demping van die, wreldhandel, omdat, vervoer, deur, niemand nodig is nie, is die. Situasie nou die teenoorgestelde dit dui op ‘n toename in inflasie koste en aangesien hierdie groei nie weer normaal is nie. Sien ons dat die inflasiedruk sal toeneem en uit hierdie deel en tot dusver is hierdie risiko geensins, verwyder nie, so vriende d Ali Sergei vir, die toekoms. Hier vandag ontwikkel alles heel, gunstig ‘n poging om terug te spring maar as ons nie 3880 gaan neerskryf nie sal ons, vandag ‘n redelike positiewe beweging hier h, die belangrikste, oomblik, sal vier uur in Moskou wees wanneer, Pavel sal, hier praat, tydens, hierdie toespraak is dit moontlik Baie skerp die, beweging is nog nie heeltemal, duidelik, waar, dit, sal plaasvind nie, en as u vertrou op die. Vier uur tydsbestek dan is die. Beweging na die ’70 gebied ten minste tot hierdie prestasie meer waarskynlik, hier, iewers, verwag, word sal, hierdie scenario, weer gekanselleer word as ‘n terugkeer plaasvind en ‘n uitbraak in 1883, 1870 van hierdie reeks in hierdie situasie plaasvind sal ‘n blitsige beweging na drie duisend sewehonderd vyf en Vyftig gaan, so vriende het die dollar indeks, gegee maar, kyk hier, wat ‘n mens ook al s, op die oomblik, het ons, feitlik, ‘n naspeurpapier van die situasie wat in 2018 was dit wil s, hierdie hele beweging is ‘n protade dit moet nou eers lei tot ‘n.

Beweging van 94 dan moontlik hor is daar natuurlik ‘n kans dat van hier af daarna sal ‘n terugslag volg deurbreek 91 en 3 en bewegings om hierdie minimum te herskryf maar vanuit, my oogpunt met inagneming van die, situasie met, die, koronavirus is daar, geen, rede om, so ‘N euro en omgekeerd met inagneming van die, feit dat die kontinentale Europa in ‘n. Sigbare chaos, dompel nog, steeds, astrazeneca van alle kante gedruk is dan is al: die gronde, vir, beweging, ten minste 94, so vriende het, Vicks ‘n weeklikse tydsraamwerk gegee wel kyk by Alex hier wat genoem word ongelaaide posisies en Vicks is gereed om te begin, klim die, eerste Doel vyf en twintig en ‘n, half dan 31 hierdie scenario, gekanselleer word: indien daar is ‘n paar stryd van 18, 518 maar ek, dink, nou, so ‘n beweging maar dit is onwaarskynlik. Gegewe die feit dat ‘n terugslag van hierdie vlak en opwaartse beweging in Europa steeds. In ‘n, groter mate voorstel en gevolglik negatiewe druk op die mark, so vriende het, Brent, olie, daagliks, ‘n tydraamwerk gegee, op 100 en dit is dat. Daar spekulante is wat. Wed dat olie teen huidige waardes sal hou en kan selfs probeer om, die daaglikse tydsbestek te laat groei wel ons kan hier sien dat hierdie vlak 62. Nepal is totdat dit val wel ek, bedoel die land van Nepal, het nie, gedaal nie dan het ons hierdie handel dit sal lei tot die, die, feit, dat, olie die, doelwit van die, beweging hiervandaan agt en sestig en ‘n, half sal probeer uithaal as ‘n beweging ontwikkel Met ‘n uiteensetting van 62 sal ons ‘n afname h en ‘n beweging na hierdie vlak 56 75 is dit ‘n daaglikse tydsraamwerk dus tot ‘n uurlikse raamwerk dat, ons, probeer, om hier te groei wat, vandag sal gebeur as dit deurbreek en 64 9 hier as hierdie vlak Vandag in die, oggend deur die, doelwit van die, beweging sal breek in die, omgewing van sestig sal wees ses en sewe hier as daar ‘n korrektiewe terugtrekking en verdeling van 63, 6 in hierdie situasie is sal ons doelwit van die beweging op 1062 wees en laat ons Dan sien hoe transaksies hier sal plaasvind tot dusver dit is ‘n beweging om, aan te dui dat dit meer waarskynlik is ten minste om te beweeg met ‘n teiken van 1065.

Dan is hier. Hoeveel 70 sent van die, skuif wat, vriende, goud gegee het die. Daaglikse tydraamwerk is smaller na die vlak van 1752 1751 in die geval dat, ons, nie, ‘n herhaalde tempo van 1721 is dit ‘n baie, positiewe, oomblik, sal dit daarop dui dat hierdie, hele beweging is wat. Lei tot 1766 te begin met. Hier het is die: daaglikse, grafiek, kom, ons, skoon te maak, vir, hulle, soos hierdie byna saveko alles in orde is hier ons het ‘n doel verkeer van vandag die eerste. Doel is hier 1749 en dan. Hang hierdie kersie 1754 scenario. Beweging opwaarts vir vanoggend vir die, dag nie werk as daar is ‘n regstellende terugbetaling en ‘n uitbraak van 1731, so vriende euro dollar laat ons dit verstaan hoe om, dringend, ‘n baie, kort een te oorweeg want hier laat ons s ‘n mid term situasie ongunstig vir die Euro weef maar kyk na die wetenskap vandag ons ondersteun 1 geheel 1865 1870 hierdie reeks as dit nie deurbreek nie ons ontwikkel, nou ‘n beweging die, doel van hierdie beweging is die. Eerste om met 1 hele 1933 te gaan as konsolidasie van konsolidasie hier plaasvind die, volgende doelwit van die. Beweging is 1 c Die einde van 1987, se uiteensetting van hierdie reeks lei daartoe dat ons vertrek om 1 geheel 18 34 te toets in geval van afbreek ons beweeg na hierdie vlak terwyl hier meer faktore dui op die ontwikkeling van die beweging hier en dan hier. So vriende het die, roebel dollar gegee daar is hierdie, skade sien die, daaglikse tydsraamwerk regtig oopgemaak met ‘n klein met ‘n gaping natuurlik met, die, Turkse, lira, dit vergelyk nie analoog nie dit is hier nie van toepassing op, my oogpunt nie nou is daar ‘n korrektiewe terugtrekking En die, doel van hierdie terugslag is ‘n poging om na 74 te gaan hierdie sterk vlak van sluiting verlede week, wat daarop dui dat daar nog meer faktore is die, ontwikkeling van die, opwaartse beweging na die, verswakking van die, roebel, hier onder die, bynaam die eerste.

Teikens is 75 en dan 75 en 3. Hier word hierdie scenario gekanselleer as ‘n 741 verbreek word en ‘n stabiele handel onder, hierdie, vlak gaan, so vriende van die uur tydraamwerk kyk na 74 4 as daar geen breakouts is die. Volgende uur, nie dan sal die teenoorgestelde. Beweging gaan die doel van hierdie beweging is 74 174 presies hierdie dia pazon maar te oordeel aan 15 minute ten minste vir die, dirk met, die teiken, volgens die toets. 744 745 is dit heel, waarskynlik dat, dit, nou sal gebeur as dit nie slaag nie dan sal ons van hier af beweeg na hierdie reeks dat ons ‘n Civic aand gekyk het hierdie 15 minute, so vriende in die. Algemeen dit is alles. Basiese hulpmiddels as dit werk met ‘n wens, wat ek, vandag, ‘n, bietjie later sal, oorweeg, dankie vir. U aandag.

What do you think?

Written by freotech

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Portland Trail Blazers, Dallas Mavericks, Luka Dončić, NBA, Damian Lillard, CJ McCollum OLLUM IS BACK!! Mavericks vs TRAIL BLAZERS REACTION

Vaccine, New Hampshire Sen. John Barrasso on the border crisis, COVID aid and vaccinations